CTCP TÂN TIẾN PHÁT ỦNG HỘ NƯỚC ION-KIỀM CHO BÀ CON VÙNG CÁCH LY

Công ty CP Tập đoàn Tân Tiến Phát Đà Nẵng phối hợp với TC Ánh sáng và Cuộc sống ủng hộ bào con vùng cách ly rau sạch, bánh, nước uống I-on kiềm.

Chiều 2/6/2021 Công ty CP Tập đoàn Tân Tiến Phát Đà Nẵng tiếp tục lên đường mang những thùng nước uống I-on kiềm đến ủng hộ các chốt chặn kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 trong TP Đà Nẵng.

Xem chi tiết tại đây: https://bom.to/vGPWQWbWEbfqz

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Danh mục

Sản phẩm khuyến mại

Cố định
Cố định
02366 53 79 79
HOTLINE
HOTLINE
1900 63 68 52
Lên đầu trang